Už aj ropné spoločnosti budú zrejme ťažiť geotermálne teplo, využite aj vy všetky jeho výhody

Využite možnosť vykurovať svoju nehnuteľnosť desiatky rokov s veľmi nízkymi nákladmi bez ohľadu na aktuálne ceny zemného plynu, uhlia, dreva a pod. Skúseností vlád, firiem aj domácností po celom svete ukazujú, že energia ukrytá pod povrchom vašeho pozemku má potenciál vyriešiť všetky hlavné problémy spojené so štandardnými zdrojmi tepla a tými obnoviteľnými v podobe veterných a solárnych elektrární.

Už aj ropné spoločnosti budú zrejme ťažiť geotermálne teplo, využite aj vy všetky jeho výhody
Už aj ropné spoločnosti budú zrejme ťažiť geotermálne teplo, využite aj vy všetky jeho výhody (Foto: unsplash.com)

Niekoľko amerických štúdií potvrdzuje, že geotermálne energie by boli schopné pokryť 90 % svetového dopytu po teple a chlade a to aj v prípade, že by všetky krajiny sveta mali rovnako vysokú spotrebu ako USA. Už dnes využívajú geotermálnu energiu firmy aj domácnosti v rozvojových krajinách ako Keňa, Tanzánia, India, Pakistan, Maďarsko, a pod., rovnako ako bohaté krajiny typu Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, USA, Kanada a krajiny Európskej únie.

V Severnej Amerike budú možno ťažiari „ťažiť” geotermálne teplo namiesto ropy

V USA si geotermálna energia vyslúžila vďaka svoju potenciálu označenie „nová ropa” a jej masívne využívanie podporuje aj federálna vláda. K nahliadnutiu sú projekty, keď teplo či chlad z geotermálnej energie budú využívať všetky federálne budovy a teda nemocnice, súdy, úrady a vojenské objekty. Za nový rozmer označenia „nová ropa” môžu aj poklesy cien „skutočnej” ropy, ktoré sa dostali na úroveň, keď niektoré vrty v USA a Kanade nie sú výhodné a ťažiari zvažujú to, že by namiesto ropy ťažili práve geotermálne teplo.

V Európe už geotermálnym teplom vykurujú celé mestské štvrte a mestá

V Európe, ktorá sa na rozdiel od USA zaviazala k plneniu plánov na znižovanie emisií skleníkových plynov, má rozširovanie geotermálneho tepla možno ešte väčší rozmer. Aj tu môžeme vidieť plošné využívanie geotermálnej energie verejnými budovami a v porovnaní s USA dochádza v rámci Európy taktiež k:

 • výraznému rastu využívania geotermálnej energie medzi poľnohospodármi, napr. pri vyhrievaní skleníkov,
 • vzniku veľkých komunálnych projektov, v rámci ktorých veľké tepelné geotermálne tepelné čerpadlá dodávajú teplo či chlad mestským štvrtiam alebo dokonca aj celým mestám,
 • vzniku veľkých regionálnych projektov, kde celé „farmy” geotermálnych tepelných čerpadiel pokrývajú dopyt po teple a chlade naprieč jednotlivými regiónmi.

Výhody geotermálnych tepelných čerpadiel pre domácnosti

Geotermálne tepelné čerpadlá využívajú, samozrejme, aj domácnosti vrátane tých tunajších. Pre jednotlivcov prináša získavanie energie z geotermálneho tepelného čerpadla tieto výhody:

 • extrémne dlhú životnosť,
 • veľmi nízke náklady aj pri teplotách pod -25 °C,
 • stabilné dodávky lacného tepla bez ohľadu na aktuálnu poveternostnú situáciu,
 • veľmi nízku spotrebu elektriny,
 • schopnosť vykúriť aj veľké nehnuteľnosti s vyšším počtom miestností,
 • možnosť získania príspevku od štátu na obstaranie si tepelného čerpadla,
 • absencia nutnosti skladovania paliva,
 • nezávislosť na dodávke či dostupnosti konvenčných palív (zemný plyn, drevo, uhlie a pod.),
 • prevádzku bez obsluhy.

Viac o výhodách geotermálnych tepelných čerpadiel nájdete na stránke s popisom tepelného čerpadla zem / voda IVT GEO 312.

Nie je obnoviteľná energia ako obnoviteľná energia

Vyššie uvedené výhody geotermálnych tepelných čerpadiel je možné potvrdiť pozitívnymi skúsenosťami domácností zo západnej Európy, pre ktoré znamenal prechod ku geotermálnej energii vítanú úľavu v podobe zníženia nákladov na teplo a stabilných dodávok energie aj v krutých mrazoch. Týmto sa geotermálne tepelné čerpadlá odlišujú od solárnych alebo veterných elektrární, ktorých prevádzku je nutné vo veľkom podporovať z verejných rozpočtov, čo má okrem iného za následok aj rast cien energií s tým, že ich dopyt je silne ovplyvnený aktuálnymi poveternostnými podmienkami. Nie zriedkavo sa totiž stáva, že veterné či solárne elektrárne nie sú schopné dodať do rozvodnej siete dostatok energií alebo naopak, v dôsledku nadmernej produkcie hrozí preťaženie tejto siete a najmä veterné elektrárne musia byť odstavené. Nič z toho vám u geotermálnych tepelných čerpadiel nehrozí.

Text:PR