Vykurovanie dielní a stavebných hál

Vykurovanie veľkých dielní a priemyselných hál môže byť finančne náročné. Navyše nie je vždy potrebné zabezpečiť ohrievanie celého priestoru. Ohrievače poskytnú pracovníkov primerané teplotné podmienky a zároveň nemusíte zbytočne vykurovať veľký priestor.

Vykurovanie dielní a stavebných hál
Vykurovanie dielní a stavebných hál (Foto: unsplash.com)

Priemyselné ohrievače

Pre použitie vo výrobných halách, skladoch, dielňach, stavbách a pod. sa používajú priemyselné ohrievače. Vybrať si môžete plynové, elektrické alebo naftové ohrievače. Okrem ceny a nákladov na energie je potrebné sledovať aj iné parametre ohrievača. Ide hlavne o výkon a prietok vzduchu. Samozrejme je potrebné ujasniť si, aký priestor chcete vykurovať. Napríklad ohrievače s výkonom 5 kW dokážu vykúriť priestor s objemom 120-150 m3 pokiaľ je zateplený. Pri nezateplených priestoroch je to asi 70-100 m3.

Naftové ohrievače

Naftové ohrievače sa delia na tie s priamym spaľovaním, nepriamym spaľovaním a infračervené. Ohrievače s priamym spaľovaním vypúšťajú do okolia nielen teplý vzduch ale aj spaliny. Vhodné sú preto najmä na stavby alebo dobre vetraných priestorov. Zariadenia s nepriamy spaľovaním je možné použiť aj v skladoch, halách a pod., pretože spaliny sa dajú odvádzať. Infračervené ohrievače ohrievajú predmety na ktoré je smerovaný tepelný tok a nie vzduch, takže v mnohých prípadoch sú efektívnejšie.

Plynové ohrievače

Plynové ohrievače je možné použiť aj v priestoroch, kde nie je elektrina, čo je ich výhoda. Pri vykurovaní spaľujú propán-bután a je nutné, aby bol priestor dostatočne vetraný nakoľko spotrebováva vzduch. Tieto zariadenia majú vysoký výkon a prijateľné prevádzkové náklady.

Elektrické ohrievače

Elektrické ohrievače sú vhodné aj do interiéru, resp. uzavretých priestorov, ktoré nie sú vetrané. Na druhej strane si vyžadujú pripojenie k elektrine a prevádzkové náklady môžu byť vyššie ako pri plyne či nafte. Majú ale tichý chod a vstupné náklady sú nižšie ako pri plynových zariadeniach.

Odkazy: www.profi-ohrievace.sk, sk.wikipedia.org

Text:PR